image renovatie hollandsche ijsselkering

Hollandsche IJsselkering - Op afstand zetten we 480 ton in beweging

We plegen regelmatig onderhoud aan onze grote infrastructurele ‘kunstwerken’, zoals de Hollandsche IJsselkering. We smeren, testen en meten de onderdelen. Ook maken we de schuiven, de brug en het bediengebouw schoon. We inspecteren bovendien de hijs- en evenwichtskabels van de heftorens en de schuiven. Dit is belangrijk, want de Hollandsche IJsselkering beschermt het laagstgelegen deel van Nederland: 6,76 m onder NAP. Rijkswaterstaat begon een jaar na de watersnoodramp (1953) met de bouw van de Hollandsche IJsselkering. Hoognodig, want de dijken in het gebied waren erg zwak. In 1958 was de stormvloedkering klaar. Het gewicht van 1 stalen schuif is maar liefst 480 ton. Gemiddeld sluit de kering 3 keer per jaar.

Rijkswaterstaat sluit de schuiven in de Hollandsche IJsselkering bij een waterstandsvoorspelling van 2,25 m boven NAP. De torens zijn dan rood verlicht, zodat mensen in de omgeving weten dat er sprake is van hoogwater. Meestal is het voldoende om 1 schuif neer te laten. Alleen bij noodweer gaan beide schuiven naar beneden, om zo de Hollandsche IJssel geheel af te sluiten. Ook hier is Rijkswaterstaat bezig met de invoer van bediening op afstand. Toch bijzonder dat straks op afstand 480 ton in beweging wordt gebracht.